Technika Solarna

Realizujemy zlecenia montażu
powyższych instalacji
w każdej z obecnie
znanych technologii...

  czytaj więcej
   :: technika solarna ::

Pompa Ciepła

Kolejnym sposobem
wykorzystania źródeł
energii odnawialnych
jest pompa ciepła ...

  czytaj więcej
   :: pompy ciepła ::

Kominek
z płaszczem wodnym

Opalany jest drewnem,
które też zalicza się do ...

  czytaj więcej
   :: instalacje sanitarne ::

Praca

Oferujemy pracę

  czytaj więcej

Download

Pliki do pobrania

  czytaj więcej

Kolektory słoneczne - skupiające

W kolektorach skupiających promienie słoneczne są odbijane w kierunku absorbera, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. Jednak celność zwierciadeł jest uzależniona od kierunku padania promieni słonecznych, co w praktyce oznacza, że aby utrzymać wysoką sprawność przez cały dzień, kolektor musi poruszać się zgodnie z pozornym ruchem słońca, co znacznie zwiększa koszty budowy i utrzymania takiego kolektora, ale zapewnia większą sprawność instalacji.

  technika solarna [...]

Sprawność kolektora

Zależność pomiędzy zredukowaną różnicą temperatur a sprawnością Sprawność kolektora to stosunek energii odebranej przez czynnik roboczy do ilości promieniowania docierającego do kolektora. Sprawność kolektora spada wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym a otoczeniem. Wykres obok przedstawia zależność pomiędzy zredukowaną różnicą temperatur (różnica średniej temperatury czynnika i temperatury otoczenia podzielona przez gęstością promieniowania słonecznego) a sprawnością kolektora.

  kolektory słoneczne [...]

Pompy Ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej, dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych). Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:
- gospodarstwach domowych
- przetwórstwie spożywczym
- klimatyzacji pomieszczeń
- chłodnictwie
- ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia

  pompy ciepła [...]
Opifex - instalacje grzewcze, instalacje sanitarne, pompy cieplne, technika grzewcza, technika solarna, kolektory słoneczne.

Wykorzystanie energii słonecznej.

Wykorzystanie energii słonecznej. Przy pomocy kolektorów słonecznych można doskonale wspomagać niskotemperaturowe systemy centralnego ogrzewania.

Zalety:

- bardzo niskie koszty jednostki energii,
- brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
- łatwy montaż kolektorów słonecznych,

  » czytaj więcej (Wykorzystanie energii słonecznej :: Technologia solarna)

Ograniczenie zużycia energii.

Ograniczenie zużycia energii jest istotnym elementem prawidłowej polityki ogrzewania domu. Zużycie energii powinno się ograniczać ze względu na:

-negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
-zbędne nakłady finansowe.

Zużycie energii można ograniczyć stosując metody zapobiegawcze:

-aktywne, tzn. bezpośrednio reragujące na zmieniające się warunki (np. regulacja),
-pasywne lub stałe (np. izolacja termiczna).

  » czytaj więcej (Ograniczenie zużycia energii. :: Pompy Ciepła :: Technika grzewcza)

Regulacja centralna

Regulacją centralną nazywane są mechanizmy pozwalające z jednego punktu domu wpłynąć na zmianę temperatury we wszystkich lub dowolnie wybranych punktach grzewczych poprzez:

-oddziaływanie (zdalne sterowanie) urządzeniami do regulacji lokalnej - rozwiązanie to stosowane jest w grzejnikach elektrycznych.
-zmianę ilości dostarczanego ciepła do punktów grzewczych - rozwiązanie stosowane w systemach centalnego ogrzewania,

w wyniku:

-o zmniejszenia temperatury wody,
-o cyklicznego włączania i wyłaczania dopływu energii (stosowane również w grzejnikach elektrycznych)

  » czytaj więcej (Instalacje Sanitarne :: Regulacja centralna)

HOME | OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO | OFERTA DLA FIRM | REALIZACJE | GALERIA | CERTYFIKATY | LINKI | KONTAKT

Copyrights: Opifex24.pl     Design: MediaGraf

Strona Główna->>  Instalacje grzewcze- Instalacje sanitarne- Pompy cieplne- Technika grzewcza- Technika solarna- Kolektory słoneczne